Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne Nr 77
Strona głowna  /  DOKUMENTACJA
DOKUMENTACJA

Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4-latków 

06:00 - 08:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
08:00 - 08:30 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
08:30 - 09:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
09:00 - 10:00 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:00 - 10:15 - II śniadanie
10:15 - 11:15 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:15 - 11:30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:30 - 12:00 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:00 - 12:15 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:15 - 13:30 - Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:30 - 13:45 - Czynności przygotowawcze do II dania.
13:45 - 14:15 - Obiad II danie
14:15 - 16:00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.
16:00 - 16:30 - Rozchodzenie się dzieci.


 


Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6-latków

06:00 - 08:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu.
08:00 - 08:30 - Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
09:30 - 09:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.

09.00 - 09.15 - Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku  mycia zębów.
09:15 - 10:15 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:15 - 10:30 - II śniadanie
10:30 - 11.15 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
11.15 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Obiad.

12.00-13:30 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików).
Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

13.30-14:00 - Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach. II danie
14:00-14:30 - Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej
14:30-15:15 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.
15.15-16.00 - zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na dworze, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.
16:00-16:30 - Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

  

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolesiodemki/program-wychowawczo-profilaktyczny.pdf


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-11