Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne Nr 77
Strona głowna  /  RODO
RODO

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolesiodemki/klauzula-informacyjna.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolesiodemki/inspektor-danych-osobowych.pdf

 

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

 

Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców –po przyjęciu

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

 

 

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolesiodemki/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-pdfio.pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wesolesiodemki/klauzula-informacyjna-dla-osob-korzystajacych-z-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-pdfio.pdf

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-29